GroenTalent is een arbeidsintermediair en heeft als doel het samenbrengen van werkgevers en werkzoekenden op MBO en HBO niveau binnen de volgende werkvelden: bos, land, water, sport, recreatie, natuur, milieu, grond en groen. Wij hebben de volgende diensten: uitzenden, detacheren, werving en selectie en het initiëren en begeleiden van werk-leertrajecten.

GroenTalent leaflet

Item → 
Deel →