De Lowys Porquinstichting (LPS) is opgericht in 1994. Zij stelt zichzelf de bevordering van het Rooms-Katholiek en Protestants Christelijk onderwijs ten doel. Er zijn diverse scholen uit de regio West-Brabant en Tholen bij de stichting aangesloten

Deze site is een 2004 ontworpen en wordt jaarlijks bijgewerkt.

Item → 
Deel →